Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Ειδικών Νηπιαγωγείων και των Ειδικών Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2024-25

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜ_2024-25

ΠΙΝΑΚΑΣ Α1 2024-25

ΠΙΝΑΚΑΣ Α2 2024-25