Ημερομηνία γέννησης τελευταίου εμβολιασθέντα (από την κοινή λίστα Α/θμιας & Β/θμιας) την Τετάρτη, 28/04/2021:

02/11/1967

(6 εμβόλια)