Ημερομηνία γέννησης τελευταίου εμβολιασθέντα (από την κοινή λίστα Α/θμιας & Β/θμιας) την Τρίτη, 27/04/2021:

06/10/1967

(9 εμβόλια)