Ημερομηνία γέννησης τελευταίου εμβολιασθέντα (από την κοινή λίστα Α/θμιας & Β/θμιας) το Σάββατο, 24/04/2021:

09/05/1967

(12 εμβόλια)