Ημερομηνία γέννησης τελευταίου εμβολιασθέντα (από την κοινή λίστα Α/θμιας & Β/θμιας) την Τετάρτη, 19/05/2021:

25/08/1985 (Από τον επικαιροποιημένο κατάλογο)

25 εμβόλια