Ημερομηνία γέννησης τελευταίου εμβολιασθέντα (από την κοινή λίστα Α/θμιας & Β/θμιας) την Τρίτη, 18/05/2021:

09/02/1984 (Από τον επικαιροποιημένο κατάλογο)

20 εμβόλια