Ημερομηνία γέννησης τελευταίου εμβολιασθέντα (από την κοινή λίστα Α/θμιας & Β/θμιας) τη Δευτέρα, 17/05/2021:

10/08/1965 (Οριστικοποιήθηκε και τέθηκε σε ισχύ ο επικαιροποιημένος κατάλογος)

2 εμβόλια