Ημερομηνία γέννησης τελευταίου εμβολιασθέντα (από την κοινή λίστα Α/θμιας & Β/θμιας) το Σάββατο, 17/04/2021:

27/11/1965

Εμβόλια: 51