Ημερομηνία γέννησης τελευταίου εμβολιασθέντα (από την κοινή λίστα Α/θμιας & Β/θμιας) την Πέμπτη, 15/04/2021:

01/03/1965

Εμβόλια: 28