Ημερομηνία γέννησης τελευταίου εμβολιασθέντα (από την κοινή λίστα Α/θμιας & Β/θμιας) την Τετάρτη, 14/04/2021:

05/10/1964

Εμβόλια: 37