Ημερομηνία γέννησης τελευταίου εμβολιασθέντα (από την κοινή λίστα Α/θμιας & Β/θμιας) την Πέμπτη, 13/05/2021:

26/12/1968

2 εμβόλια