Ημερομηνία γέννησης τελευταίου εμβολιασθέντα (από την κοινή λίστα Α/θμιας & Β/θμιας) την Τρίτη, 11/05/2021:

Κανένα εμβόλιο