Ημερομηνία γέννησης τελευταίου εμβολιασθέντα (από την κοινή λίστα Α/θμιας & Β/θμιας) το Σάββατο, 10/04/2021:

17/08/1963

Εμβόλια: 16