Ημερομηνία γέννησης τελευταίου εμβολιασθέντα (από την κοινή λίστα Α/θμιας & Β/θμιας) την Πέμπτη, 06/05/2021:

19/05/1968

(2 εμβόλια)