Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βάμου (Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία) με την ολοκλήρωση του προγράμματος Erasmus+ KA1 «Εκπαίδευση για το Κλίμα, το Περιβάλλον και την Αειφορία», το οποίο έχει εγκριθεί από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Αρ. έγκρισης 2022-1-EL01-KA122-ADU-000071143) με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προχώρησε στην έκδοση Διαδραστικού Βιβλίου με υλικό και αποτελέσματα του προγράμματος..

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βάμου  βρίσκεται μπροστά στην πρόκληση να σχεδιάσει και να υλοποιήσει εκπαιδευτικά προγράμματα σχετικά με την Κλιματική Αλλαγή, το Περιβάλλον και την Αειφορία. Η Κλιματική Αλλαγή, η απώλεια της Βιοποικιλότητας και η καταστροφή του περιβάλλοντος αλλά και η πρόκληση της Αειφορίας ως εναλλακτικής λύσης για να αντιμετωπιστεί η σύνθετη κρίση της εποχής μας, αποτελούν αντικείμενα που, σύμφωνα με τη Συνθήκη του Παρισιού για το Κλίμα το 2015 αλλά και σύμφωνα με το Σχέδιο Σύστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (14-1- 2022) πρέπει να ενταχθούν στο Αναλυτικό Πρόγραμμα όλων των σχολικών βαθμίδων. Έτσι, στα πλαίσια αυτού του σχεδίου Erasmus+, τα μέλη της Παιδαγωγικής Ομάδας του ΚΠΕ Βάμου συμμετέχουν σε Σεμινάρια (Δομημένους Κύκλους Μαθημάτων) σε ευρωπαϊκές χώρες σχετικά με τα θέματα αυτά. Στη διάρκεια του προγράμματος αυτού έγιναν 5 μετακινήσεις των μελών της Παιδαγωγικής Ομάδας του ΚΕΠΕΑ Βάμου (Ποντικάκη Φώτη, Υπεύθυνου του ΚΕΠΕΑ, Παπαδογιαννάκη Κωνσταντίνας, Δεσποτίδου Ελένης και Μπάσιου Ανδριάνας) για επιμόρφωση στο εξωτερικό, στη Βαρκελώνη της Ισπανίας, στις Αζόρες της Πορτογαλίας, στη Γάνδη του Βελγίου, στο Ελσίνκι της Φινλανδίας, στην Πράγα της Τσεχίας .

Το Διαδραστικό Βιβλίο που δημιουργήσαμε για το πρόγραμμα αξιοποιώντας τις δυνατότητες που μας δίνει η πλατφόρμα e-me του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, περιλαμβάνει κείμενα, εικόνες, βίντεο και άλλο υλικό και συγκεκριμένα:

  • 7 κείμενα σχετικά με το πρόγραμμα Erasmus+ και τις κινητικότητες που έγιναν στη διάρκειά του.
  • 6 βιντεοκλίπ από τις κινητικότητες του προγράμματος.
  • 5 Σχέδια Μαθήματος που δημιουργήθηκαν με ιδέες από τα Σεμινάρια που παρακολουθήσαμε στη διάρκεια των κινητικοτήτων.

Το Διαδραστικό Βιβλίο μπορεί κανείς να το βρει στο κεντρικό ιστολόγιο του ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ Βάμου ή στην πλατφόρμα e-me, πατώντας ΕΔΩ.

Για το ΚΕΠΕΑ Βάμου

Ο Υπεύθυνος

Ποντικάκης Φώτιος

ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+ ΚΑ1 ΚΠΕ ΒΑΜΟΥ