Το Υπουργείο Παιδείας Θρησκευμάτων & Αθλητισμού, με έγγραφό του, αιτήθηκε από τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης εισήγηση για τη σύσταση νέων οργανικών θέσεων, όπως αυτές προκύπτουν από τη λειτουργία των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και ΣΜΕΑΕ την τελευταία τριετία (Σχολικά έτη: 2021-2022-2023-2024).

Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου κ. Μανώλης Μπελαδάκης, λαμβάνοντας υπόψιν τις αυξημένες ανάγκες της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου σε όλους τους κλάδους, εισηγήθηκε τη σύσταση των παρακάτω οργανικών θέσεων:

Σε δήλωσή του ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου κ Μανώλης Μπελαδάκης: αναφέρει: «Πιστεύουμε ότι οι νέες υπό ίδρυση οργανικές θέσεις, εφ’ όσον ολοκληρωθεί η διαδικασία, θα συμβάλουν στην αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης για τους μαθητές/μαθήτριες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου. Η συγκεκριμένη ενέργεια αποδεικνύει την ευαισθησία του Υπουργείου Παιδείας Θρησκευμάτων & Αθλητισμού το οποίο, στοχεύοντας στην βελτίωση της δυναμικής της εκπαίδευσης, διασφαλίζει νέες θέσεις εργασίας σε εκπαιδευτικούς».