Παρακαλούμε ενημερωθείτε από τα συνημμένα αρχεία.

σχέδιο για τροπ Υ.Α

ΦΕΚ 6475_τΒ_Τροποποίηση ΥΑ Εισαγωγικής

143616 Ε3 18 11 2022 Β 5939