Ειδική προκήρυξη κάλυψης λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης [άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (Α’ 102), όπως ισχύει], για το σχολικό έτος 2023-2024.

Η Ειδική προκήρυξη:

https://www.minedu.gov.gr/news/57722-16-02-24-86-4547-2018-102-2023-2024