Εγκύκλιος Διεύρυνσης Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών Δημόσιων Δημοτικών Σχολείων

Υ.Α. Ίδρυση δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών