Ενημερώνουμε ότι οι εκπαιδευτικοί που έχουν αποσπαστεί από άλλα Π.Υ.Σ.Π.Ε. δεν χρειάζεται να υποβάλλουν εκ νέου δικαιολογητικά παρά μόνο εάν έχει υπάρξει μεταβολή στην οικογενειακή τους κατάσταση ή σε άλλα στοιχεία.

Επίσης, ενημερώνουμε ότι σε όσους εκπαιδευτικούς δε φαίνεται στο σύστημα αιτήσεων η προϋπηρεσία, αυτή θα περαστεί από την Δ/νση Α’θμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου.