Σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 126425/Ε2/14-10-2022 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ, οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί που κατά το τρέχον σχολικό έτος 2022-2023 βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου, παραμένουν έως τη λήξη του σχολικού έτους (31-08-2023) στη σχολική μονάδα υπηρέτησής τους και ως εκ τούτου δεν θα υποβάλουν ανάληψη υπηρεσίας την Τετάρτη 21-06-2023 καθώς η προσωρινή τοποθέτησή τους στο σχολείο, ισχύει μέχρι 31-08-2023.