Με την υπ. αριθμ 14η/21-06-2023 Πράξη του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ηρακλείου κρίθηκαν και χαρακτηρίστηκαν ονομαστικά ως οργανικά υπεράριθμοι οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ 70 (Δασκάλων) του ακόλουθου συνημμένου πίνακα.

Διαπίστωση οργανικών υπεραριθμιών κλάδου ΠΕ70 σε σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης Π.Ε. Ηρακλείου

Οι εκπαιδευτικοί θα αναλάβουν υπηρεσία στο σχολείο τοποθέτησής τους σήμερα 21/06/2023. Η ανάληψη υπηρεσίας δύναται να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω email.

Αναφορά_ανάληψης_υπηρεσίας