ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΠΕ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ-1