Υ.Γ. Λόγω βλάβης του τηλεφωνικού μας κέντρου οι ενδιαφερόμενοι, αν χρειαστεί,
να επικοινωνήσουν μαζί μας με email

Με εκτίμηση

Από το ΚΠΕ Μακρινίτσας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ-1