Διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των προϊσταμένων

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΩΝ