Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν δήλωση συμμετοχής

 από την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 13:00

έως την Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 13:00

Για το Δελτίο Τύπου, πατήστε εδώ

Για την Πρόσκληση, πατήστε εδώ