Για ενημέρωση σχετικά με τις ειδικότητες των Εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. που τα Ακαδημαϊκά Τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης ζητούν να αποσπαστούν, πατήστε εδώ

κι εδώ