Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ

Η Υ.Α. αποσπάσεων ΚΕΣΥ

Η Υ.Α. αποσπάσεων ΣΜΕΑΕ

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ Γενικής