Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α θμιας Εκπ σης σε Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2022-2023

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α θμιας Εκπ σης σε ΚΕΔΑΣΥ για το σχολικό έτος 2022-2023

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α θμιας Εκπ σης σε Περιφερειακές Διευθύνσεις

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα για το σχολικό έτος 2022-2023