Μετάθεση της αργίας της 1ης Μαΐου 2024 για τους εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα.

Παραθέτουμε το έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Μεταφορά Πρωτομαγιάς 2024