Παραθέτουμε την απόφαση Ανασυγκρότησης του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) Ηρακλείου.

Απόφαση Ανασυγκρότησης – Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ηρακλείου