Σας κοινοποιούμε τις αποφάσεις μεταθέσεων Γενικής  και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης προς ενημέρωση σας.

 

Απόφαση Μεταθέσεων σε Διαπολιτισμικα Σχολεία 2023 Ψ34Β46ΜΤΛΗ-ΨΧ3

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 9Χ7Ω46ΜΤΛΗ-Θ2Κ

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΑΕ 9ΕΜΧ46ΜΤΛΗ-ΙΣ6