ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καλούνται οι Διευθυντές και οι Διευθύντριες Σχολικών Μονάδων που τοποθετήθηκαν με τις  υπ’ αριθμ. αποφάσεις της Π.Ε. Ηρακλείου:

  • 5964 /18-04-2023 (ΑΔΑ: 6ΦΗΙ46ΜΤΛΗ-Ξ7Υ) (ΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ)
  • 6062/21-04-2023 (ΩΖ5Ζ46ΜΤΛΗ-1Η0) (Δ.Σ. ΧΟΥΔΕΤΣΙΟΥ, Δ.Σ. ΖΑΡΟΥ, 2ο ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ)
  • 9257/12-06-2023 (ΨΠΦΜ46ΜΤΛΗ-19Β) (19ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ)

να παρουσιαστούν στη σχολική μονάδα τοποθέτησής τους και να αναλάβουν καθήκοντα υπηρεσίας από τη Δευτέρα 19 Ιουνίου 2023  έως και την Τετάρτη 21 Ιουνίου 2023.

Στη συνέχεια θα πρέπει να αποστείλουν το έγγραφο ανάληψής τους στη διεύθυνση Π.Ε. Ηρακλείου.

ΑΝΑΦΟΡΑ_ΑΝΑΛΗΨΗΣ_ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ