Ανακοίνωση Πίνακας δεκτών υποψηφίων Υποδιευθυντών

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ-13ο Δημ. Σχ. Ηρακλείου