Ανακοίνωση-Αναπροσαρμοσμένος πίνακας δεκτών υποψηφίων Υποδιευθυντών-ντριών μετά την Επαναπροκήρυξη_signed

 

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ