Ανακοινώνουμε ότι το σύστημα έτρεξε ξανά για τον κλάδο ΠΕ60 καθώς υπήρξε σφάλμα στη διασύνδεση με το κεντρικό σύστημα που αφορά στις εντοπιότητες στο Δήμου Χερσονήσου.

 

ΠΕ60 Γενικής (Ανακοινοποίηση)