Ανακοινοποίηση-Ανακοίνωση πινάκων δεκτών υποψηφίων Υποδιευθυντών-ντριών_signed

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΝΤΩΝ – ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.

 

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν  έγγραφη ένσταση κατά των πινάκων μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την επομένη της ανάρτησής του, δηλαδή από Τετάρτη  22-11-2023 έως και Παρασκευή 24-11-2023 και ώρα 15.00.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ηλεκτρονικά στο κεντρικό mail@dipe.ira.sch.gr και θα πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά προς τεκμηρίωσή τους.