Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα ενημερωθούν εκ νέου με νέα πρόσκληση.