Ενημερώνουμε τους Εκπαιδευτικούς της Διεύθυνσής μας που επιθυμούν να επισκεφθούν το ΚΠΕ/ΚEΠΕΑ Αρχανών-Ρούβα-Γουβών, 
στα πλαίσια της υλοποίησης σχετικών προγραμμάτων, να μπουν και να συμπληρώσουν την Αίτηση Συμμετοχής τους σε αυτά, στη φόρμα 
που ακολουθεί.

Σύνδεσμος ηλεκτρονικής φόρμας αιτήσεων για Εκπαιδευτική επίσκεψη σχολικών ομάδων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο ΚΕΠΕΑ Αρχανών:
  https://forms.gle/ev2cfoN2JwqAoxEX8
Αιτήσεις έως τις 18-1-2023.