Εγκύκλιος Μεταθέσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  2022-2023

(126425/Ε2/14-10-2022)

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 16/10/2022-31/10/2022 και ώρα 15:00,

μέσω του Online συστήματος διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών & Υποβολής αιτήσεων μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.gr)

Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: metatheseis@dipeira.gov.gr

με τον τρόπο που ορίζει η παραπάνω εγκύκλιος.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΤΩΝ   ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ

  • Όλοι οι εκπαιδευτικοί που διορίστηκαν το 2022 καθώς και όσοι βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΠΕ υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση οριστικής τοποθέτησης όπως ορίζει η παραπάνω εγκύκλιος.
  • Τα δικαιολογητικά που θα αποσταλούν από τους εκπαιδευτικούς πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός του τελευταίου τριμήνου.(ήτοι από 16-07-2022 και μετά).
  • Οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί του 2022 οι οποίοι   έχουν προσκομίσει με το διορισμό τους δικαιολογητικά με ημερομηνία έκδοσης από 16-07-2022 και μετά, δε χρειάζεται να τα υποβάλουν εκ νέου, παρά μόνο αν υπάρχει κάποια αλλαγή στα μοριοδοτούμενα κριτήρια.(όπως αλλαγή οικογενειακής κατάστασης, προσθήκη τέκνου κ. α).
  • Παρακαλούνται όλοι   οι εκπαιδευτικοί που θα υποβάλουν αίτηση οριστικής τοποθέτησης – βελτίωσης- μετάθεσης να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στα δικαιολογητικά συνυπηρέτησης. Επισημαίνεται ότι εάν δεν είναι αυστηρά όπως ορίζει   η εγκύκλιος δε θα προσμετρηθούν τα αντίστοιχα μόρια.
  • Ερωτήματα των εκπαιδευτικών σχετικά με τις υπηρετήσεις τους ή στοιχεία του μητρώου τους , παρακαλούνται να αποστέλλονται στο teachers.minedu.gov.gr