ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέματα: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει με 1491 νέες προσλήψεις συναδέλφων στην Πρωτοβάθμια  Εκπαίδευση του Ηρακλείου.

 

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου κ. Μανώλης Μπελαδάκης, συγχαίρει τους  αναπληρωτές που διορίστηκαν στο νομό Ηρακλείου, τους καλωσορίζει και τους εύχεται καλή τοποθέτηση και καλή σχολική χρονιά.

Με ιδιαίτερα ευνοϊκές προϋποθέσεις για τη στελέχωση των σχολείων ξεκινάει η νέα σχολική χρονιά. Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Ηρακλείου κάλυψε με τις νέες προσλήψεις των αναπληρωτών που πραγματοποιήθηκαν το σύνολο των αναγκών σε εκπαιδευτικούς που ανά κατηγορία είναι οι παρακάτω:

Στη Γενική Αγωγή:
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ
ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΩΝ 6 μ.ω.
ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ 5 μ. ω.
ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΩΝ 20 μ. ω.
ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΩΝ 25
ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ 34
ΠΕ11 ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ 26
ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 164
ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ 174
ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ 19
ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 25
ΠΕ91 ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 15
ΣΥΝΟΛΟ 513

   Στην Ειδική Αγωγή:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ
ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ 5
ΠΕ11  ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ 5
ΠΕ60 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ BRAILLE 1
ΠΕ60 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ 39
ΠΕ60 ΕΙΔΙΚΗΣ 8
ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ BRAILLE 3
ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ 269
ΠΕ70 ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ 1
ΠΕ70 ΕΙΔΙΚΗΣ 27
ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5
ΠΕ91 ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 4
ΤΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ 6
ΣΥΝΟΛΟ 373

  Ειδικό Βοηθητικό και Εκπαιδευτικό Προσωπικό:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ
ΔΕ01 (ΕΒΠ – ΓΕΝΙΚΗΣ) 24
ΔΕ01 (ΕΒΠ – ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ) 17
ΠΕ21 (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ – ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ) 4
ΠΕ23 (ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ – ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ) 4
ΠΕ25 (ΣΧ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ – ΓΕΝΙΚΗΣ) 38
ΠΕ25 (ΣΧ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ – ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ) 7
ΠΕ28 (ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ – ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ) 3
ΠΕ29 (ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ – ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ) 3
ΠΕ30 (ΚΟΙΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ – ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ) 2
ΣΥΝΟΛΟ 102

Οι εκπαιδευτικοί αυτοί έρχονται να προστεθούν στους 503 μόνιμους διορισμούς που πραγματοποιήθηκαν στις αρχές του μήνα για 1η φορά μετά από 12 χρόνια, οι οποίοι ανά κατηγορία είναι:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΙΜΟΙ
ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ 5
ΠΕ11 ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ 5
ΠΕ91.01 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 12
ΠΕ91.02 ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 2
ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΩΝ 2
ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΩΝ 13
ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ 19
ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 142
ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ 293
ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ 10
ΣΥΝΟΛΟ 503

Έτσι, συνολικά διορίστηκαν:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ 10
ΠΕ11 ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ 36
ΠΕ91 ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 33
ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΩΝ 8
ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΩΝ 58
ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ 58
ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 164
ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ 48
ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ 174
ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ 300
ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ 35
ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 30
ΕΒΠ ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 41
ΕΕΠ ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 61
ΣΥΝΟΛΟ 1491

 

Η επιτυχία αυτή της κάλυψης όλων των κενών, αναδεικνύει τόσο την ευαισθησία και την υπευθυνότητα της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας και της Κυβέρνησης, αλλά και την πολύ καλή, τεκμηριωμένη προεργασία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου.

Οι  προσληφθέντες αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ενημερώθηκαν από το ΥΠΑΙΘ με αποστολή SMS μηνυμάτων.

Έχουν κληθεί να δηλώσουν ψηφιακά μέσω του ΟΠΣΥΔ, όπου θα είναι αναρτημένα τα κενά, τις σχολικές μονάδες προτίμησής τους, τη Δευτέρα 30/8. Στη συνέχεια, θα ενημερωθούν μέσω νέου γραπτού μηνύματος SMS, για το σχολείο στο οποίο θα τοποθετηθούν.

Οι αναπληρωτές θα πρέπει να μεταβούν εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, δηλαδή από την 1/9/2021 έως και τις 3/9/2021 στη σχολική μονάδα, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για να αναλάβουν υπηρεσία. Η μισθοδοσία ξεκινά από την ημέρα ανάληψης υπηρεσίας στο σχολείο.

Μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών από τους αναπληρωτές και την ψηφιακή σήμανση ανάληψης υπηρεσίας στο MySchool από τους Διευθυντές, θα πρέπει να εισέλθουν στο anaplirotes.gov.gr της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του κράτους και με τη χρήση των ατομικών τους κωδικών στο taxisnet να συνάψουν ψηφιακή σύμβαση. Η έναρξη προϋπηρεσίας για όλους ξεκινά την 1η Σεπτεμβρίου.

 

Γραφείο Τύπου

Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου