Από το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ηρακλείου ανακοινώνονται ανά ειδικότητα οι προσωρινοί πίνακες βελτιώσεων – οριστικών τοποθετήσεων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ηρακλείου. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλλουν ένσταση επί συγκεκριμένων λαθών…
Continue Reading