ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Γραφείο Φυσικής Αγωγής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου. Εδώ και λίγες ημέρες στελεχώθηκε το νεοσύστατο Γραφείο Φυσικής Αγωγής Π/μιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου με δύο εκπαιδευτικούς ΠΕ11(Φυσικής Αγωγής). Το γραφείο έχει…
Continue Reading