Αποστέλλουμε, προς ενημέρωσή σας, έγγραφο με στοιχεία για την πρόσβαση στο συνεργατικό εκπαιδευτικό υλικό με τίτλο: “Δευκαλίωνας: Εκπαίδευση για τις Πλημμύρες”.

 
Με εκτίμηση
Εκ μέρους των συντελεστών του Έργου
Ο Προϊστάμενος του Κ.Ε.ΠΕ.Α. (Κ.Π.Ε.) Μουζακίου
Ντάνης Αντώνιος

32 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΥΛΙΚΟΥ ‘ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΑ’