Προθεσμία υποβολής αίτησης μετάταξης: 22/6/2021

Ενημερωθείτε από το συνημμένο αρχείο:

Α Κύκλος Κινητικότητας 2021-Οδηγίες υποβολής αίτησης

ΥΠΑΙΘ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΣΚ 2021