Λήψη συνημμένου

Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων θα γίνονται ηλεκτρονικά στην παρακάτω διεύθυνση, από την Τετάρτη 19 Ιουλίου 2017 μέχρι και την Παρασκευή 18 Αυγούστου 2017:

http://srv1-dipe.ira.sch.gr/apospaseis