Καλούνται οι εκπαιδευτικοί της Διεύθυνσης Π.Ε. Ηρακλείου των κλάδων: ΠΕ70 – Δασκάλων, ΠΕ60 – Νηπιαγωγών, ΠΕ05 – Γαλλικής Γλώσσας, ΠΕ06 – Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ07 – Γερμανικής Γλώσσας, ΠΕ08 – Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, ΠΕ11 – Φυσικής Αγωγής, και ΠΕ79 – Μουσικής Επιστήμης και ΠΕ86 – Πληροφορικής,

Α) που κατέχουν οργανική θέση στο Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ηρακλείου και επιθυμούν να αποσπασθούν εντός του ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου, για σοβαρούς λόγους,

Β) που αποσπάστηκαν από άλλα ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ,

να υποβάλουν αίτηση απόσπασης ή αντίστοιχα προσωρινής τοποθέτησης, από την Πέμπτη 19 Ιουλίου 2018 μέχρι και την Τετάρτη 15 Αυγούστου 2018 και ώρα 15:00.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων  θα γίνονται ηλεκτρονικά στην παρακάτω διεύθυνση:

http://srv1-dipe.ira.sch.gr/apospaseis

Εγκύκλιος αποσπάσεων

Κενά ΠΕ05-07
Κενά ΠΕ06
Κενά ΠΕ11
Κενά ΠΕ79
Κενά ΠΕ86

Κενά ΣΜΕΑΕ

Κενά ΠΕ60
Κενά ΠΕ70