Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία σε συνεργασία με το Τμήμα Σχολικών Δραστηριοτήτων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, προτίθεται να υλοποιήσει εκπαιδευτικές επισκέψεις σε Δημοτικά Σχολεία της ΔΙΠΕ Ηρακλείου το διάστημα 23-27 Απριλίου 2018.

Οι επισκέψεις απευθύνονται σε μαθητές/τριες Γ, Δ, Ε και Στ τάξεων και σε ομάδες έως και 40 μαθητών/τριων, κάθε μία έχει διάρκεια 2 διδακτικών ωρών και περιλαμβάνει την 1η διδακτική ώρα ενημερωτική παρουσίαση και τη 2η διδακτική ώρα κατασκευή ή βιωματικό παιχνίδι.

Η δράση είναι δωρεάν και προαιρετική για τους μαθητές, θα πραγματοποιηθεί χωρίς να παρακωλύεται η ομαλή λειτουργία του σχολείου και μετά από συνεννόηση με τους/τις Διευθυντές/ντριες, Προϊσταμένους/μενες των σχολικών μονάδων και θα πραγματοποιείται παρουσία των εκπαιδευτικών των τάξεων που θα συμμετέχουν στη δραστηριότητα.

Προτεραιότητα θα δοθεί στα σχολεία που εκπονούν Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα την πανίδα ή τη χλωρίδα, χωρίς όμως να αποκλείεται και η συμμετοχή σχολείων που δεν εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία.

Οι αιτήσεις γίνονται αποκλειστικά μέσα από ψηφιακή πλατφόρμα αιτήσεων στον ιστότοπο https://goo.gl/forms/mJwPBqEJt5idTVj42. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η Τετάρτη 18 Απριλίου 2018.

Έγκριση ΥΠΠΕΘ

Έγκριση