Σας ενημερώνουμε ότι οι βεβαιώσεις αποδοχών έτους 2014, για όλο το προσωπικό της Δ/νσης Π.Ε. Ηρακλείου (μόνιμους, αναπληρωτές κρατικού προυπολογισμού & ΕΣΠΑ, διοικητικούς),

έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://dipeira.gov.gr/apps/vev/

απ’οπου μπορείτε να ενημερώνεστε, εισάγοντας τα ζητούμενα προσωπικά στοιχεία (ΑΦΜ, ΑΜΚΑ).