Σας ενημερώνουμε ότι οι βεβαιώσεις αποδοχών έτους 2019, για όλο το προσωπικό της Δ/νσης Π.Ε. Ηρακλείου (μόνιμους, αναπληρωτές κρατικού προυπολογισμού & ΕΣΠΑ, διοικητικούς), έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://srv1-dipe.ira.sch.gr/vev/

απ’οπου μπορείτε να ενημερώνεστε, εισάγοντας τα ζητούμενα προσωπικά σας στοιχεία (ΑΦΜ, ΑΜΚΑ).